این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت
The first national conference on national parks and protected areas

:: معرفی همایش


اولین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت بستری برای ارائه یافته ها و تجربیات علمی و کاربردی در زمینه مدیریت و حفاظت پارک های ملی و سایر مناطق تحت حفاظت ایران است. این همایش به دنبال فراهم ساختن فرصتی برای  تبادل اندیشه و تجربه بین متخصصان و صاحب نظران علوم مرتبط با حفاظت و مدیران اجرایی و حفاظت گران در یکی از اولین پارک های ملی ایران است. محورهای همایش جنبه های مختلف حفاظت  و مدیریت کارآمد در مناطق تحت حفاظت و چالش های موجود در این مناطق را در بر می گیرد. این همایش با همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری، تربیت مدرس و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود و در نظر است برگزاری آن به صورت ادواری با بهره گیری از ظرفیت های موجود در مناطق تحت حفاظت ایران تداوم یابد.

اولین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت در روزهای دوم الی چهارم خرداد در قالب پنل های سخنرانی علمی و بیان تجربیات مدیران اجرایی،کارگاه های تخصصی و نشست تخصصی درباره پارک ملی گلستان برگزار می شود و برنامه  بازدید از پارک ملی گلستان نیز در خلال همایش در نظر گرفته شده است.

برگزار کنندگان همایش امید دارند این همایش به عنوان نقطه پیوندی بین متخصصین، مدیران و دست اندرکاران اجرایی و حفاظت گران زمینه را برای هم اندیشی و همکاری درباره جستجو و اجرای راهکارهای مؤثر حفاظتی در مناطق تحت حفاظت کشور فراهم سازد.

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)