این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت
The first national conference on national parks and protected areas
 • دکتر محمود صوفی-   Georg-August- Universität Göttingen 
 • دکتر آرش قدوسی-  Humboldt- University Berlin  
 • دکتر محمد صادق فرهادی نیا-  University of Oxford 
 • دکتر غلامحسین یوسفی-   University of Porto 
 • دکتر رضا گلجانی امیرخیز - University of South Dakota
 • دکتر فرشید معماریانی - پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی 
 • دکتر بهرام حسن زاده کیابیدانشگاه شهید بهشتی 
 • مهندس بهرام زهزاددانشگاه شهید بهشتی 
 • دکتر اصغر عبدلی - پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 
 • دکتر حسین مصطفوی - پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 
 • دکتر نغمه مبرقعی دینان - پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکترهومان لیاقتی  - پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر باقر نظامی بلوچی - پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار   
 • دکتر فرهاد حسینی طایفهپژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
 • دکتر حامد یوسف زاده دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر سید محمود قاسمپوری - دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر مهدی شجاعی  - دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر مهدی عابدی - دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر مهدی غلامعلی فرد - دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر مجید مخدوم - دانشگاه تهران
 • دکتر افشین دانه کاردانشگاه تهران
 • دکتر افشین علیزاده شعبانیدانشگاه تهران
 • دکتر حسین آخانیدانشگاه تهران
 • دکتر سهراب اشرفیدانشگاه تهران
 • دکتر محمد کابلی - دانشگاه تهران        
 • دکتر علیرضا محمدی - دانشگاه جیرفت      
 • دکتر زهرا قلیچی پوردانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر عباس پهلوانی- دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر آزاده عتباتی - دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر هادی سلطانی فرد -دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر مجتبی هادوی فر -دانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر قاسم ذوالفقاریدانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر حسن ملوندیدانشگاه حکیم سبزواری
 • دکتر بهزاد رایگانی - پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
 • دکتر محمدرضا اشرف زاده - دانشگاه شهر کرد
 • دکتر سیما فاخران -دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر محمودرضا همامی- دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر مصطفی ترکش اصفهانی -دانشگاه صنعتی اصفهان     
 • دکتر منصوره ملکیان- دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر سید مهدی امینی نسب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دکتر حمیدرضا رضایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دکتر حسین وارسته مرادیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دکتر سید حامد میرکریمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی  - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دکتر علیرضا میکائیلی  - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دکتر مریم شهبازی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دکتر محمد فرزام -دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر مهدی کلاهی - دانشگاه فردوسی 
 • دکتر آزاده کریمی -انشگاه فردوسی    
 • دکتر آزیتا فراشی -دانشگاه فردوسی
 • دکتر شریف جورابیان شوشتریدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • دکتر کامران الماسیه -دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 
 • دکتر محسن احمدپور -دانشگاه مازندران
 • دکتر کامران شایسته - دانشگاه ملایر
 • دکتر مزدک دربیکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
 • دکتر محمد مدادی -دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
 • دکتر حمید گشتاسب میگونی-سازمان حفاظت محیط زیست
 • دکتر حسن اکبری هارونی -سازمان حفاظت محیط زیست
 • دکتر علی بالی -سازمان حفاظت محیط زیست
 • دکتر نصرت اله صفاییان- عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 • دکتر مریم شکری- عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)