این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اولین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت
The first national conference on national parks and protected areas
رییس همایش: دکتر حسن اکبری (معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست)
دبیر همایش: دکترسیدمحمود قاسمپوری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دبیر علمی همایش: دکتر زهرا قلیچی پور (عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
دبیر اجرایی همایش: دکتر عباس پهلوانی (عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
رئیس شورای سیاست گذاری همایش: دکتر حمیدرضا رضایی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر سید محمود قاسمپوری (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر عباس پهلوانی (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر زهرا قلیچی پور (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر مریم شهبازی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر حامد ادب (ریاست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر مجتبی هادوی فر (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر هادی سلطانی فرد (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر حسن ملوندی (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر آزاده عتباتی (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
عضو شورای سیاست گذاری: دکتر قاسم ذوالفقاری (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
مسئول دبیرخانه همایش: مهندس اعظم الهامی راد
دبیر کارگاه‌های علمی و نشست‌های تخصصی همایش: دکتر مریم شهبازی (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
دبیر کمیته اجرایی همایش: دکتر هادی سلطانی فرد (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
دبیر کمیته مستندسازی علمی همایش: دکتر آزاده عتباتی (عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری)
اعضای کمیته علمی

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)